Dorpsraadverslagen

Notulen van de dorpsraadvergadering van maandag 26 augustus 2019

Notulen van de dorpsraadvergadering van maandag 26 augustus 2019, gehouden in de wederom tropisch verwarmde zaal van  welzijnscentrum ’t Meulengat.   Aanwezig:        Wim de Bruijne, Frank van Hulle, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Jeska van Nieulande,...

Notulen van de dorpsraadvergadering van maandag 24 juni 2019

Notulen van de dorpsraadvergadering van maandag 24 juni 2019, gehouden in de tropisch verwarmde zaal B van welzijnscentrum ’t Meulengat.   Aanwezig:       Wim de Bruijne, Frank van Hulle, Paul van der Lingen, Jaak Martens, Jeska van Nieulande, Piet Smit, Michelle...

Verslag van de dorpsraadvergadering van 16 april 2019

Verslag van de dorpsraadvergadering van 16 april 2019, aanvang 19.30 uur. Locatie Meulengat. Alvorens de vergadering te beginnen is er gelegenheid om in te spreken.  Dhr Soonius had zich aangemeld maar is niet verschenen. Aanwezige niet aangemelde insprekers: Dhr en...

Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 mei 2019

Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 mei 2019. Aanwezig: Piet Smit, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Loek van Hecke, Wim de Bruijne, Jaak Martens, Co van Schaik, Paul van der Lingen.  Afwezig: Jeska van Nieulande, Meerten Dallinga, Frank van Hulle, Pieter Brasser...

Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 maart 2019

Verslag van de dorpsraadvergadering van 20 maart 2019, aanvang 19.30 uur. Locatie Meulengat. Aanwezig: Loek Van Hecke, Piet Smit, Wim de Bruijne, Paul van der Lingen, Jeska van Nieulande, Stanny Gijsel, Co van Schaik, Walter Hartmann, Michelle Witte(wijkcoördinator...