DORPSZAKEN

Overheidsinstellingen

Bibliotheek

De bibliotheek van Sluiskil is gelegen aan de Spoorstraat 40A en is ondergebracht in de Brede School.

Hij is geopend op maandagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur, op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Er zijn verschillende abonnementen mogelijk:

Het Jeugdpas tot 18 jaar is gratis.

Het Basispas van 18 t/m 20 jaar (ook een onbeperkt aantal e-books) kost € 27,50. 

Het Basispas van 21 t/m 64 jaar (ook een onbeperkt aantal e-books) kost € 47,50.

Het Basispas vanaf 65 jaar (ook onbeperkt aantal e-books) kost € 37,50.

Het Minipas voor diegene die af en toe wat wil lenen (geen e-books) kost € 17,50.

Het Minipas Plus voor diegene die af en toe boeken én e-books wil lenen kost € 24,00.

Het Sterpas is voor de echte veellezer en kost € 65,00.

De Sluiskilse bibliotheek is te bereiken via het e-mailadres sluiskil@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

Meer en extra informatie is te vinden op de website van de bibliotheek: https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl. 

Brandweer

Bij brand belt u het algemeen alarmnummer 112. Het adres van de brandweerkazerne te Sluiskil is Bosjesweg 1.

Politie

Pieter Brasser is wijkagent van Sluiskil. U kunt met veel problemen bij hem terecht. Soms zal hij ze niet zelf oplossen, maar u doorverwijzen naar andere instanties. Om in contact te komen met Pieter Brasser kunt u 0900 88 44 bellen. Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Via internet kunt u Pieter Brasser bereiken via www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. Als u naar deze site toegaat, ziet u onder de algemene informatiebalk staan: Mijn Buurt. Hier toetst u ‘Sluiskil’ in. Nadat u op ‘zoeken’ hebt gedrukt, volgt er een kaartje met onder dat kaartje: ‘Toon als lijst’. Wanneer u hierop klikt, krijgt u de wijkagenten uit de gemeente Terneuzen te zien. Wanneer u op Pieter Brasser klikt, verschijnt wat meer informatie en daaronder een vragenformulier dat door u kan worden ingevuld. Nadat u dit hebt verstuurd, zal er op een later tijdstip door hem contact met u worden opgenomen.

Wat doet u echter als een probleem de hoogste prioriteit verdient omdat u bijvoorbeeld een inbraak, overval of diefstal ziet gebeuren? In die gevallen belt u 112.

Politiebureau

Sluiskil heeft geen politiebureau. Wilt u toch direct contact met de politie, dan kunt u naar het politiebureau in Terneuzen, Rosegracht 15. Het bureau is dag en nacht geopend.   Voor het maken van een afspraak belt u het telefoonnummer 0900 8844.

Gezondheidszorg

Apotheek Sluiskil

Apotheek Haerens, gelegen aan de Spoorstraat 91 te Sluiskil, is tijdens werkdagen geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur (behalve woensdagmiddag).

De apotheek is telefonisch te bereiken via 0115 47 19 55.

Als de apotheek gesloten is en u hebt dringend medicijnen nodig, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0115 62 60 10. U verneemt dan welke apotheek er is geopend. 

Consultatiebureau Sluiskil

Met alle vragen over de gezondheid, groei, ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen kunnen ouders en verzorgers terecht bij een team van jeugdverpleegkundigen en artsen.

In Sluiskil is dit bureau ondergebracht in Brede School Het Mozaïek, gelegen aan de Spoorstraat 40C. Ieder kan zonder afspraak naar het inloopspreekuur, dat gehouden wordt op iedere tweede en vierde maandag van de maand van 12.30 uur tot 13.30 uur (maar niet tijdens de schoolvakanties).

Als ouder kunt u bellen naar één centraal nummer voor vragen aan de jeugdverpleegkundige.

Het nummer is 0800-0096 en is op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 10.30 uur.

U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0113 249315 (maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 15.30 uur, vrijdag van 8,30 uur tot 14.00 uur) of via e-mail: pabureau@ggdzeeland.nl.

Meer informatie vindt u op de website: www.ggdzeeland.nl 

Fysiotherapie

Voor fysiotherapie kunt u in Sluiskil terecht bij Fysio-Orofaciale Fysiotherapie Matthijssen (algemene fysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, mimetherapie, crafta en medical taping concept). Han Matthijssen heeft zijn praktijk aan de Isabellastraat 14 te Sluiskil. U kunt iedere maandag t/m donderdag van 07.30 uur tot 20.30 uur bij hem terecht. Vrijdags is hij om de week van 07.30 uur tot 15.00 uur bereikbaar.

U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0115 471656 of 06 55306338 of via e-mail: han@matthijssen-fysiotherapie.nl.

Meer informatie vindt u op de website: www.matthijssen-fysiotherapie.nl. 

Huisarts dokter Haerens

Om een afspraak te maken kunt u tijdens werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur (niet op woensdagmiddag) de assistente van dokter Haerens bereiken via het telefoonnummer 0115 471955.

Bij spoed kunt u tijdens werkdagen (niet op woensdagmiddag) bellen naar 0115 471955 – toets 1.

De praktijk bevindt zich aan de Spoorstraat 91 te Sluiskil.

Buiten de diensturen dient u de huisartsenpost te raadplegen (zie: Huisartsenpost Terneuzen). 

Huisartsenpost Terneuzen

Als dokter Haerens afwezig of (buiten diensturen) onbereikbaar is, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via nummer 0115 643000. De huisartsenpost bevindt zich aan de Vlietstraat 12 te Terneuzen. 

Ziekenhuis Terneuzen

Ziekenhuis De Honte bevindt zich aan de Wielingenlaan 2 te Terneuzen.

Meer en extra informatie is te vinden op: www.zorgsaam.org.

Huurcoöperaties

Clavis Terneuzen

Clavis is een corporatie met ongeveer 2500 woningen. Als maatschappelijk ondernemer zet Clavis zich in voor de lokale woningmarkt in Terneuzen en Sluiskil. Het kantoor van Clavis is te vinden aan de Rosegracht 2 te Terneuzen. Contacten met Clavis dienen plaats te vinden via de website www.clavis.cc. Alle gegevens over huur(opzegging), reparaties of onderhoud zijn op deze website te vinden. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie, die ongeveer 6000 woningen verhuurt in 40 kernen door heel Zeeuws-Vlaanderen waaronder in Sluiskil. De dichtstbijzijnde publieksbalie bevindt zich in Axel, Markt 1. Deze balie is elke dinsdag en donderdag geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur.Reparatieverzoeken kunnen 24 uur per dag worden gemeld via www.mijn.woongoedzvl.nl maar kunnen ook telefonisch worden gemeld van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 14.30 uur via telefoonnummer 0115 636000.

Onderwijs en opvang

 

Basisschool het Mozaïek

Basisschool het Mozaïek gelegen aan de Spoorstraat 40, staat open voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins. De school is een ontmoetingsplaats voor alle gezindten en verzorgt het onderwijs met eerbiediging van ieders overtuiging.

Contact via telefoonnummer 0115 477887 of via e-mail: hetmozaiek@ogperspecto.nl.

Meer informatie vindt u op: https://hetmozaiek.ogperspecto.nl 

Kinderopvang

De kinderopvang vindt te Sluiskil plaats in Brede School Het Mozaïek aan de Spoorstraat 40B.

Kinderdagverblijf

De opvangtijden van het kinderdagverblijf zijn van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur.

Verlengde opvangtijden zijn mogelijk van 06.30 uur tot 07.30 uur en van 18.00 uur tot 18.30 uur.

Verkorte dagdelen zijn mogelijk van 09.45 uur tot 12.45 uur en van 12.45 uur tot 15.45 uur.

Contact via telefoonnummer 0115 477887 of via het e-mailadres: mozaiekkdv@kinderopvangzvl.nl
Buitenschoolse opvang

De opvangtijden zijn voorschools vanaf 07.30 uur en naschools tot 18.00 uur.

Verlengde opvangtijden zijn mogelijk van 06.30 uur tot 07.30 uur en van 18.00 uur tot 18.30 uur.

Verkorte dagdelen zijn mogelijk van 09.45 uur tot 12.45 uur en van 12.45 uur tot 15.45 uur. Deze verkorte dagdelen zijn alleen mogelijk in vakantieweken en bij afname van lange dagdelen.

Tijdens schoolvakanties is de buitenschoolse opvang mogelijk van 6.30 uur tot 18.30 uur.

Contact via telefoonnummer 0115 477887 of via het e-mailadres: mozaiekbso@kinderopvangzvl.nl.
Peuterspeelzaal

De opvangtijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur, maar niet tijdens de schoolvakanties.

Contact via telefoonnummer 0115 477887 of via het e-mailadres: mozaiekpsz@kinderopvangzvl.nl.

uderen

Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)

De KBO, afdeling Sluiskil is een vereniging voor mensen van vijftig jaar of ouder en behartigt in nauwe samenwerking met de gemeente Terneuzen de belangen van de leden, verschaft informatie, geeft educatie en zorgt voor ontspanning. De meeste activiteiten vinden plaats in welzijnscentrum ’t Meulengat, Elisabethlaan 49.

De activiteiten:

Diverse informatieve themamiddagen

Kaart- en bingomiddagen in de zomermaanden

Een jaarlijkse fietstocht door de streek

Een jaarvergadering met lunch en optredens van artiesten

Alle activiteiten vinden overdag plaats.

Contact: secretaris@kbo-sluiskil.nl

Meer informatie vindt u op de website van de KBO: www.kbosluiskil.nl. 

Welzijn Ouderen Sluiskil (SWOS)

De Stichting Welzijn Ouderen Sluiskil ontplooit activiteiten voor de 55+-ers van Sluiskil. De activiteiten vinden plaats in welzijnscentrum ’t Meulengat, Elisabethlaan 49, van maandagmiddag t/m donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

De activiteiten:

Maandagmiddag: biljarten – handwerken – jeu de boules

Dinsdagmiddag: vrij biljarten – kaarten (bieden, jokeren en canasta)

Woensdagmiddag: biljarten en bewegen voor ouderen

Donderdagmiddag: koersbal

Deze activiteiten kosten één euro per keer, waarvoor twee kopjes koffie of thee geschonken worden.

Daarnaast wordt op de vrijdagmiddag de competitie Biljarten Kanaalzone gespeeld.

Verdere activiteiten zijn: een paasbrunch en kerstbrunch, een mosselmaaltijd, een afsluitmiddag met muziek en barbecue, bloemschikken, modeshows, Sinterklaasbingo en een oudejaarsviering

Deze extra activiteiten zijn meestal niet gratis. De prijs wordt bepaald aan de hand van het gebodene. Vrijwilligers zijn uitermate welkom. Bedenk wel dat het om activiteiten overdag gaat.

Contactpersoon is Arlet de Brouwer. Zij is te bereiken via 0115 472108 of 06 50613842.

Het e-mailadres is swos@zeelandnet.nl

Religie

Katholieke kerk

Sluiskil heeft geen eigen kerkgebouw meer. De Elisabeth Parochie organiseert iedere zondag kerkdiensten in Zuiddorpe (Dorpsplein 1), Philippine (Philipsplein 10) en Terneuzen) Albert Thijmstraat 2. De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Daarnaast is er iedere zaterdag om 19.00 uur een kerkdienst in Terneuzen.

Op de website www.eparochie.nl staat, behalve allerlei relevante informatie, ook aangegeven wanneer er andere diensten worden gehouden. 

Protestantse kerk

De Protestantse kerk in Sluiskil is van de Protestantse Gemeente te Philippine, Sas van Gent en Sluiskil.

De fusiegemeente is in 1995 ontstaan uit de samenwerking van de (toen nog) Hervormde gemeenten van Sluiskil en de combinatie Philippine-Sas van Gent.

De kerkdiensten worden iedere zondag om 10.00 uur in de Langestraat 6 in Hoek 

Op de website www.protestantsegemeente.nl staat, behalve allerlei relevante informatie, ook aangegeven waar de kerkdienst wordt gehouden.