De Dorpsraad

Doelstelling

 

Van harte welkom op de website van Stichting Dorpsraad Sluiskil.De enthousiaste leden van deze dorpsraad trachten de leefbaarheid en de samenwerking binnen de eigen kern in stand te houden en te bevorderen.De dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente Terneuzen en is een aanspreekpunt voor zowel burgers als de gemeente.De dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en kan kritisch advies geven over verbetering van de leefbaarheid in Sluiskil.Waar mogelijk zullen initiatieven worden ontplooid en zal worden samengewerkt met plaatselijke verenigingen en stichtingen.Dit alles om alle kwaliteiten van het dorp te behouden en wellicht te verbeteren of aan te scherpen.De dorpsraad hoopt dat u als bewoner meedenkt bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Alle inbreng is van harte welkom.In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met het wonen, werken en recreëren in Sluiskil aan bod komen.Hieronder treft u informatie aan over de leden van Dorpsraad Sluiskil.

Bestuursleden

Vergaderingen

Projecten

Evenementen

Bestuursleden
Jaak Martens

Voorzitter

Piet Smit

Vice voorzitter

Niels Meeussen

Penningmeester

Walter Hartmann

1e secretaris

Loek van Hecke

2e secretaris

Stanny Gijsel

Lid