Notulen van de dorpsraadvergadering van 11 oktober 2021 gehouden in zaal A van welzijnscentrum ’t Meulengat, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig: Jaak Martens , Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Walter Hartmann,  , Michelle Witte (wijkcoördinator).

Afwezig: Pieter Brasser ,Piet Smit, Jeska van Nieulande en wethouder Frank van Hulle.

 

V E R G A D E R I N G

 

 1. Opening en mededelingen door de Voorzitter
 2. Politiezaken ( niet besproken omdat Pieter Brasser niet aanwezig is )
 3. Bespreken van het verslag van de laatste vergadering. Verder geen opmerkingen.
 4. Hoe verder met voetbal/voetbalvelden en verenigingen? Bestuur is aan het praten met de gemeente hoe hiermee verder, wordt vervolgd.
 5. Opschoondag november, nieuwe datum moet nog besproken worden
 6. Ingekomen stukken.

A Brief Miertjes: Bestuur wordt vernieuwd, nieuwe leden hebben zich aangemeld! Wordt vervolgd!

B Notulen Stakeholdersbijeenkomst stads-, dorps- en wijkraden: Piet Smit heeft deze en zal deze delen met de rest.

 1. Uitgaande stukken.

A Mail naar de raad i.v.m. Beelen: is ontvangen, wordt vervolgd.

B Mail naar de raad i.v.m. de komst van de windmolens:

Voorzitter heeft hiervoor met diverse instanties gesproken, idee is om het oude windmolen park aan te passen en de molens die te dicht bij het dorp staan te vervangen voor één grote windmolen die op een andere locatie, verder van het dorp weg wordt geplaatst. Wordt vervolgd.

 1. Voortgang bespreken 8-Puntenplan: Volgende vergadering verder bespreken.
 2. Verkeersveiligheid, gehele dorp moet 30km/h worden / snelheidsremmers en meer toezicht: Opvolgen in het 8-puntenplan.
 3. Kerkplein, voorstel mogelijke nieuwe inrichting: Opvolgen in het 8-puntenplan.
 4. Parkeerproblemen: Opvolgen in het 8-puntenplan.
 5. Grond bij de firma Beelen: Heeft aandacht van de Gemeenteraad, wordt vervolgd.
 6. Afvoer afval/stankoverlast: zie mail Volkskrant.
 7. Rapport verkeer en vervoer: niet besproken omdat Piet niet aanwezig.
 8. Presentatie Beleidsplan 2021 sport, ontspanning en jeugdvoorzieningen, wordt 18 okt. vervolgd.
 9. Website, is online : geen bijzonderheden
 10. Vergaderschema 2022 , moet nog bevestigd worden door Michelle.
 11. Rondvraag:
 12. Wie gaat er 10 nov. naar Biobase, dit graag bevestigen aan Michelle.

De secretaris

Walter Hartmann