Vergadering Dorpsraad maandag 29 januari 2024 in ’t Meulengat.
Aanwezig: Peter v. Antwerpen, Walter Hartmann, Elsbeth Verhelst (wijkcoördinator) Niels Meeussen, Jaak Martens, Stanny Gijsel, Jaap Scheele, Loek v. Hecke en de toehoorders Ria Doing en Renate Damo
Afwezig m.k.: Piet Smit, Carina Doggen (Clavis) en Frank van Hulle (wethouder)
1.
Opening
De voorzitter open de vergadering op 19:30.
2.
Notulen vorige vergadering
Verder geen bijzonderheden.
Actielijst is bijgewerkt, blijven opvolgen!
3.
Ingekomen en uitgegane stukken
*Filmpje koppelingsgebied gaat over het voedselbos.
Een gesprek hiervoor zal binnenkort plaatsvinden.
*Brief hondenuitlaatterreinen.
De flyer wordt binnenkort verstuurd. Diverse locaties zijn besproken en goedgekeurd. DR vraagt om de aangewezen terreinen zodanig aan te pakken dat het geschikt is als uitlaatterrein.
4.
Zuidelijke entree Sluiskil en de leidinglaan.
*Haag kan niet naar het voorstel van de dorpsdraad geplaatst worden omdat er veel leidingen in de grond liggen.
DR vraagt toch om een heg te plaatsen (dan maar iets verderop) die het uiterlijk verbeteren van de inkom van het dorp.
*Het veld in de leidinglaan ligt er bewust braak bij voor de insecten.
Verandering zal heel lastig worden, wordt vervolgd. De DR spreekt van een wildernis en wil dit toch verfraaien.
*De aanpassing van het zicht op de bedrijven aan de Middenstraat wordt besproken met de gemeente, mogelijkheden worden bekeken, eventuele haag plaatsen. Nog eens bezoeken met de gemeente!
*Elsbeth vraagt Eveline om een tweede rondgang.
5.
Opschoondag 2024
Datum: keuze uit de zaterdagen 28 september en 5 of 12 oktober
De gemeente komt hierop terug .
6.
Flyer expats
De flyer is grotendeels in orde. Alleen het parkeren op gras dient te worden toegevoegd. De dorpsraad vraagt om – nadat de folder verspreid is – meer te handhaven. De volgende vergadering wordt de betreffende ambtenaar en een vertegenwoordiger van de brandweer uitgenodigd.
7.
Stand Expats
DR vraagt hoe worden de woningen die afgekeurd zijn voor verhuur gecontroleerd?
Volgens de DR is er maar aan een klein aantal woningen een vergunning verleend. Hier zal binnenkort een bijeenkomst voor komen. Op het moment is het beleid hiervoor voor de DR niet duidelijk.
8.
Enquête wonen
De enquête zit goed in elkaar, maar zal eerst nog worden vergeleken met de enquête van Philippine, die inmiddels is toegestuurd. In de volgende dorpskrant zal deze worden gepubliceerd. Er komt ook een link om de enquête online in te vullen.
9.
Perceel in de Pierssenspolderstraat
Het perceel is volgens de DR al 3 jaar geleden verkocht maar er is helaas nog niets gedaan. De gemeente zal kijken wat hieraan te doen is.
10.
Uitleg de heer Jaap Scheele
Hij vertelde wat zijn taak is binnen de Toekomstvisie van Sluiskil.
Taken zijn woonbeleid, wateroverlast, verkeerssnelheid, parkeerbeleid, ontwikkelingen en welzijn binnen het dorp. Veel van deze taken staan al op de actielijst van de DR.
11.
Verkeer in het dorp
Dit is reeds besproken bij punt 10.
12.
Hakselaar Scouting Sluiskil
De gemeente kan hier helaas niet helpen, maar zal zelf contact opnemen met de scouting.
13.
Rondvraag
*Windmolens Koegorspolder en Axels vlakte: op 5 februari vindt een vergadering plaats over de ruil van de windmolen aan de Oostkade met een nieuwe windmolen op de Axelse Vlakte. Uitgenodigd zijn de dorpsraden van Westdorpe en Sluiskil en de wijkraad van Zandstraat.
*Kunnen er bladkorven geplaatst worden op diverse locaties?
Gemeente is er al mee bezig en er zal een proef binnen de gemeente uitgevoerd worden. Word vervolgd.
*Van een van de Skaeve Huses aan de Blikstraat zijn de ramen ingegooid en toch is dat huisje bewoond. De dorpsraad vraagt om hier iets aan te doen.
*Notulen graag eerder versturen.
14.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 en bedankt iedereen.