Vergadering Dorpsraad dinsdag 12 december 2023 in ’t Meulengat.

 

Aanwezig: Peter v. Antwerpen, Carina Doggen (Clavis), Frank van Hulle (wethouder), Elsbeth Verhelst (wijkcoördinator) vanaf 20:30, Niels Meeussen, Jaak Martens, Stanny Gijsel

 

Verder aanwezig: inspreken  Jolien Dumon (Aan-Z), Iris Buyse (Aan-Z), Johnny Schelfout

 

Afwezig m.k.: Loek v. Hecke, Piet Smit en Walter Hartmann

 

 

 1. Opening:
  Voorzitter Jaak Martens opent om 19:30 de vergadering en heet iedereeen van harte welkom

 

Insprekers:
Jolien en Iris
spreken in namens Aan-Z en geven uitleg over wat Aan-Z op dit moment al doet in Sluiskil.
Er worden diverse folders afgegeven om op strategische punten te leggen.
Elke woensdagmiddag inloop: 13:00 – 14:30 uur in ’t Meulengat
15:00 – 16:30 uur in Speeltuin de Miertjes
Johnny Schelfout: Zebrapad op kruising Baljuwlaan/Nieuwe Kerkstraat ligt niet erg handig, is nog van de tijd dat basisschool aan de Nieuwe. Kerkstraat stond.
Verder vraagt hij aandacht voor de bladeren overlast (vooral natte bladeren) op de hellingen van de voetpaden in het park, gevaarlijk, zeker voor de wat oudere wandelaars.

 

 1. Notulen vorige vergadering:
  punt 7: wateroverlast: Jaap Scheele is in de eerste instantie uitgenodigd om de uitvoeringsagenda te bespreken. Omdat er ook vragen zijn over de uitkomsten van het trilling onderzoek en over de planning van het aanleggen van de drainage in het kader van wateroverlast, vragen we Jaap of hij ook daar wat meer over kan vertellen in de vergadering van januari.
  punt 8: er was snelheidsmeting toegezegd voor in de Nw. Kerkstraat ter hoogte van ingang speeltuin, dit zal pas in het voorjaar worden vanwege de kans op zout/ijs/sneeuw op de weg. Dat is niet goed voor de apparatuur
  punt 11: perceel 7 wordt ontruimd, rest van de perceelhuurders heeft toegezegd verder te willen gaan.

 

 1. Ingekomen stukken:
  1-Brief tegen het plaatsen van verlichting in het park
  2-De borden met plattegronden worden verwijderd (denk ook aan plattegrond tegen gevel van de Spar)
  3-Persbericht van Gemeente i.v.m. enquête kerkenvisie

 

 1. Voedselbos:
  Dorpsraad heeft niets meer gehoord over eventuele workshop of activiteiten die op 16 dec. zullen plaatsvinden.
  Het definitieve besluit over de regiodeal moet nog vallen.
  Elsbeth gaat achter de planning aan.

 

 1. Rijrichting wegen:
  Alle borden zijn geplaatst, op einde van de Bosjesweg (kant Visartstraat) wordt nog regelmatig vanuit de niet toegestane richting geparkeerd.
  Dorpsraad zal inhoud voor flyer opmaken en deze zal door wijkcoödinator worden verwerkt en vertaald en deze laat de flyer drukken. Te denken aan richtlijnen over het parkeren, afval, tuinonderhoud en snelheid in het dorp.
  De herinrichting Baljuwlaan en Kanaalzicht/Kanaalweg, verkeersdeskundige is langdurig ziek.

 

 

 1. Agenda 2024:
  Voorvergadering
  Dorpsraadvergadering
  Maandag 22 jan.                    Maandag 29 jan.
  Maandag 11 mrt.                    Maandag 18 mrt.
  Maandag 15 apr.                    Maandag 22 apr.
  Maandag 3 jun.                      Maandag 10 jun.
  Maandag 9 sept.                    Dinsdag 17 sept.
  Maandag 28 okt.                    Dinsdag 5 nov.

 

 1. Rondvraag:
  *Wordt er een nieuwjaarsreceptie gehouden in ’t Meulengat? Nee, werd normaal door Loek verzorgd.
  *Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om 50% kernbinding te doen zodat plaatselijke bewoners voorrang kunnen krijgen.
  *Toekomst ’t Meulengat? Er blijkt een uitnodiging verstuurd te zijn voor bijeenkomst woensdag 20 december om 19:00 uur in ’t Meulengat voor mededelingen i.v.m. de toekomst hiervan.
  Hoe staat het met de plannen voor “fietssnelpad”? Frank van Hulle antwoordt dat die plannen er nog steeds zijn.
  Hondenuitlaatterrein? Afwachten op goedkeuring beleid omtrent honden/hondenuitlaatterreinen.
  Entree Sluiskil, bezoek met de beleidsmedewerkster?  Niet duidelijk
  Toegang dorpspark tijdelijke betonblokken? Blokken worden weggehaald en aanplant heg wordt uitgevoerd.

8. Sluiting