Vergadering Dorpsraad maandag 15 mei  2023 in ’t Meulengat om 19:30.

 

 

Aanwezig: Stanny Gijsel, Jaak Martens, , Loek van Hecke, Walter Hartmann en Niels Meeuwsen

Afwezig m.k.: Piet Smit

Danielle de Clerck, Peter van Antwerpen (Aan-Z) Frank van Hulle (wethouder)

 

 

De agenda:

 1. Opening, de voorzitter Jaak open de vergadering en heet iedereen welkom om 19:30

 

 1. Notulen vorige vergadering, zijn akkoord bevonden.

 

 1. Ingekomen en uitgegane stukken

 

 1. Antwoordt op mails eerder gestuurd naar de gemeente.

Gemeente heeft ons bijgepraat hierover en zijn we tevreden over de aanpak.

 1. Mail op mogelijke komst Expats woningen Zandstraat

Binnenkort zullen we hiervoor een extra bijeenkomst zal plaatsvinden.

DR heeft mail opgesteld waar we aangeven dat we deze plannen niet zullen ondersteunen

 

 1. Verkeer in het dorp

Gemeente zal op korte termijn hiervoor bij elkaar komen, DR wacht op uitkomst hierop.

 

 1. Gesprek Danielle

Dit heeft onlangs plaatsgevonden, DR is erg tevreden met de uitkomst.

 

 1. Meulengat

Helaas is dit nog niet verder oplost en is het beheer nog steeds moeilijk.

Aan-Z probeert te helpen ,Verbouwplannen lopen erg achter.

 

 1. Taken bestuursleden

Dit is verder besproken en verdeelt onder de leden, wordt vervolgt.

 

 1. Voortgang Toekomstvisie/ leefbaarheidsvisie

Gemeente is ermee bezig en verwachten we pas naar de zomervakantie verdere opvolging

 

 1. Vooruitgang De  Ark

Volgende week zal de gemeente een vervolggesprek hebben, sloopvergunning is reeds aangevraagd , bestemmingplan is nog in bespreking!

Projectontwikkelaar is van alles op de hoogte en verwachten we binnenkort meer te weten.

 

 1. Rondvraag

Garage in de Pierssenspolderstraat staat nog steeds op instorten.

Stoep voor de scouting is erg slecht van staat door een verbouwing.

Gemeente zal voor beide punten laten controleren.

Oude laboratorium staat weer open, BOA’s zijn vandaag wezen kijken.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20:30