Vergadering Dorpsraad maandag 23 januari 2023 in ’t Meulengat.

 

 

Aanwezig: Wim de Bruijne, Stanny Gijsel, Jaak Martens, Piet Smit, Loek van Hecke,Walter Hartmann en Niels Meeuwsen

Afwezig m.k.: Jeska van Nieulande

Frank van Hulle (Gemeente) , Carina Doggen (Clavis) en Peter van Antwerpen (Aan-Z)

 

 

 1. Opening

Jaak opent om 19.30 uur de vergadering met de mededeling dat Wim ermee gaat stoppen en dat Niels Meeuwsen hem – na schriftelijke stemming onder de leden van de dorpsraad – zal opvolgen. Wij bedanken Wim voor zijn werkzaamheden en heten we Niels welkom. Iedereen stelt zich ook kort voor aan hem.

 

 1. Notulen vorige vergadering

Verder geen bijzonderheden

 

 1. Toekomstvisie Sluiskil

Dorpsraad heeft gevraagd om het eindrapport van Bas. Op 25 of 27 januari zal afscheid van Bas worden genomen.

 

 1. Huishoudelijk Reglement

Nodige aanpassingen zijn uitgewerkt en op de vergadering is het huishoudelijk reglement aangenomen / getekend. Ook is aftreedschema aangemaakt  en zal verder worden besproken.

 

 1. Evaluatie Opschoondag

Deze is prima verlopen. Voorgestelde nieuwe datum is zaterdag 7 oktober.

Zodra de nieuwe wijkambtenaar bekend is, zal een poging worden gedaan de datum vast te zetten.

 

 1. Windmolens

Men werkt er hard aan om de windmolen aan de Oostkade weg te krijgen. De eigenaren van de grond geven echter geen duimbreed toe. Binnenkort verwachten we er meer van te weten

 

 1. Resultaten Meetpunt Luchtkwaliteit

De resultaten worden door de DR genoteerd en er is afgesproken dat bij pieken direct contact wordt opgenomen met de wethouder, zodat deze kunnen worden geregistreerd.

 

 1. Vorderingen Commissie Wateroverlast

De uitkomst van het onderzoek en evt. de gevolgen en oplossingen zullen op de vergadering van 24 januari a.s. worden medegedeeld. Een delegatie van de dorpsraad zal daarbij ook aanwezig zijn.

 

 1. Vorderingen Clavis, Woongoed

Nog geen nieuws.

 

 1. Verslagen Klankbordgroepen Yara, Heros en Homeflex

Yara en Heros: Geen bijzonderheden.

Homeflex: Deze vergaderen binnenkort, maar er is amper nog sprake van overlast.

 

 1. Flexwoningen

Zover bij de DR bekend zijn er nu minimaal 66 woningen bewoond door flexwerkers. Slechts 15 eigenaren hebben tot nu toer een vergunning aangevraagd. De overige woningen zijn door een gebrek aan ambtenaren niet verder gecontroleerd. Aan de wethouder zegt dat er niet meer vergunningen zijn verleend dan dat de laatste maanden in het ZVA heeft gestaan.

 

 1. Zonneparken en Duurzaamheidsfonds

Omdat andere (kleinere) kernen hiermee al begonnen zijn en Sluiskil niet alleen aanspraak maakt op gelden van het park aan de Langeweg, maar ook van het zonnepark aan de Koegorsstraat is in principe haast geboden om projecten aan te geven.

Jaak Martens gaat ermee aan de slag.

 

 1. Informatieboekwerk.

Hieraan wordt gewerkt. Veel wijzigingen zijn al opgenomen. De MOR- en RUD-meldingen zullen worden toegevoegd.

 

 1. Organisatie avond nieuwe bewoners

Getracht wordt om 11 maart te handhaven.

 

 1. Verkeer

De maximale rijsnelheid binnen het dorp is erg verwarrend en er wordt vaak te hard gereden. DR heeft de gemeente gevraagd om hulp, men gaat dit verder oppakken. Gesprek met de betrokken personen wordt binnenkort gepland.

 

 1. Nieuwe wijkcoördinator

Helaas nog geen kandidaat gevonden, indien nodig kunnen we vragen aan Frank stellen of via wijkcontacten@terneuzen.nl

 

 1. Dorpspark

Er is nog veel te doen om alles af te hebben

“Herstel van de paden moet nog gebeuren.

*Het plaatsen van de bordjes met uitleg van de toestellen moet nog gebeuren.

*De pumptrackbaan moet ook nog verder worden afgewerkt.

*Bij de speeltoestellen moeten nog meer houtsnippers worden aangevuld.

We hebben de gemeente gevraagd om dit op korte termijn uit te voeren.

 

 1. Hondenuitlaatterreinen

Bewoners hebben heel veel moeite met uitlaatterrein naast de nieuwe speeltoestellen in het park, dit kan niet zo blijven! DR heeft gemeente gevraagd om deze te verwijderen en zou  graag  met de verantwoordelijke persoon een gesprek willen hebben.

 

 1. Vorderingen nieuwbouw

*De Ark is stedenbouwkundig akkoord en men verwacht geen verdere problemen.

Men verwacht binnen 6 maanden te kunnen starten.

*Wat te doen met de voetbalvelden. Dit gaan we binnenkort verder bespreken met de gemeente. Voetbalkantine is in een erg slechte staat en zouden we graag zien dat deze op korte termijn wordt verwijderd.

*Het woonwagenkamp word uitgebreid, er zijn 6 nieuwe plaatsen aangewezen en deze worden op korte termijn ingericht.

 

 1. Toekomst Meulengat

Gesprekken hiervoor met de gemeente zijn gevoerd en we zullen binnenkort meer weten.

Ons voorkeur is voor een vaste beheerder en liever geen overkoepelende stichting. Indien wel gekozen wordt voor een overkoepelende stichting is minimaal een overlapperiode van een jaar nodig..

 

 1. Rondvraag

*Aanleg glasvezel is op het moment bezig in het hele dorp en de stoepen worden slecht terug gelegd. Hebben de gemeente gevraagd om aandacht hiervoor te hebben!

*Buslijn zal binnenkort buiten de reguliere dienst vallen, binnenkort zal men hier meer over weten (voorbeeld IJzendijke).

*Oud en nieuw is rustig verlopen, alleen is 1 week nadien toch nog wat zwaar vuurwerk afgestoken. Verder geen overlast ondervonden!

 

 1. Sluiting

 

De voorzitter bedankt iedereen en we sluiten af om 21:30.