Vergadering Dorpsraad dinsdag 7 maart  2023 in ’t Meulengat.

 

 

Aanwezig: Jaak Martens, Piet Smit, Loek van Hecke, Walter Hartmann en Jeska van Nieulande

Afwezig m.k.:  Stanny Gijsel, Niels Meeussen, Jasper Thijs

Ook aanwezig: Lazlo van de Voorde en Nina de Koeijer (gemeente Terneuzen) en Peter van Antwerpen (Aan-Z)

 

 

 1. Opening:

Voorzitter Jaak Martens opent de vergadering.

 

 1. Notulen vorige vergadering:

Geen bijzonderheden

 

 1. Voortgang ’t Meulengat:

Het Meulengat gaat volgens plan beheerd worden door een stichting. Dit wordt verder uitgewerkt en toegelicht. Hoe dit moet worden ingevuld, is voor de dorpsraad op dit moment niet duidelijk. Ook de gebruiksregels moeten nog worden opgesteld.

 

 1. Voetbalveld:

Ondanks alle moeite om de voetbalvereniging nieuw leven in te blazen, gaat er helaas geen doorstart meer komen. Er was veel te weinig animo en de startprocedure voor een nieuwe vereniging is amper te verwezenlijken.

Hierdoor vraag de dorpsraad om op korte termijn de kantine en de noodgebouwen die aan het verpauperen zijn te slopen en een plan te ontwikkelen voor een nieuwe bestemming van de velden.

 

 1. Flexwoningen:

Onlangs is aan de wijkwethouder alle bij de dorpsraad bekende woningen die verhuurd worden aan arbeidsmigranten doorgegeven. Dit om het pilotproject dat Sluiskil in deze is te bespoedigen en daarnaast een beeld te krijgen van de situatie. Helaas is een reactie van de gemeente uitgebleven. Personeelstekort zou volgens de wethouder de oorzaak zijn. De dorpsraad verwacht hier op korte termijn meer aandacht van de gemeente. Daarnaast was de dorpsraad erg verbaasd dat er een vergunning is verleend aan Bosjesweg 68 vanwege grote parkeerproblemen in de Bosjesweg en aangrenzende Visartstraat.

 

 1. Zonneparken en Duurzaamheidsfonds:
  1. Opstellen wensenlijst :Verlichting dorpspark, hondenspeelweide, zonnepanelen museum, verder doorgevoerd maaibeleid, een wandelroute door het dorp en bankjes in onder andere het park.
  2. Verdere uitwerking (zie ook agendapunt 9)

 

 1. Verkeer

Het gehele verkeer in het dorp moet 30km/h worden i.p.v. 50 km/h op sommige doorgaande wegen. Enkele straten zouden volgens de dorpsraad i.v.m. verkeersveiligheid en parkeren eenrichtingsverkeer dienen te worden.  De dorpsraad vraagt dit al meer dan twee jaar en ziet dit nu graag besproken en afgevinkt.

 

 1. Dorpspark:

Openstaande punten bijv. bordje per toestel, onvoldoende herstelwerk worden door Jasper Thijs opgepakt. De dorpsraad verwacht dat dit op korte termijn is afgewerkt.

 

 1. Volkstuinen en wens basisscholen:

De gemeente Terneuzen heeft omtrent de volkstuintjes een andere ambtenaar.

De basisschool vraagt om een tuintje om de kinderen wat meer bewust te maken van de natuur. De secretaris zal contact opnemen met het hoofd der school, Janet Verlinde. Ook heeft de dorpsraad gevraagd om meer op de bestaande huurders toe te zien. De staat van verschillen tuintjes laat erg te wensen over en het geheel hierdoor is  niet aanzienlijk.

 

 1. Evenement/project ten behoeve van de leefbaarheid in Sluiskil ( Aan-Z):

Peter geeft aan dat er een budget beschikbaar is voor het beschermen van de jeugd tegen criminaliteit, Jeugdpreventie. Overleg hiervoor is gepland voor 8 maart.

 

 1. Rondvraag:
  1. De secretaris gaat naar de opening van speeltuin De Miertjes.
  2. De laatste kerkdienst van de protestantse kerk zal door een bestuurslid worden bijgewoond..
  3. Het waterschapsgebouw staat weer open. De secretaris zal iemand contacteren hiervoor.

 

 1. Sluiting:

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.