Notulen van de dorpsraadvergadering van 13 Juli 2022 gehouden in Museum, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig:

Van de dorpsraad: Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Jeska van Nieulande,

Van de gemeente: Peter van Antwerpen, Michelle Witte, Pieter Brasser en Frank van Hulle(via videobellen)

Afwezig:, Jaak Martens,. Piet Smit en Loek van Hecke

 

 1. Opening en mededelingen door de Secretaris
 2. Politiezaken (indien aanwezig )
 3. Er wordt meer aandacht aan Sluiskil gegeven volgens Pieter, hierdoor minder overlast de laatste maanden.
 4. Bij calamiteit altijd 112 bellen, meldkamer zal dan de nodige actie uitzetten.
 5. Internetfraude neemt toe op het dorp. Politie is erg alert
 6. Bespreken van het verslag van de laatste vergadering( indien er vragen zijn ) geen vragen.
 7. Status voetbal/voetbalvelden en verenigingen?
 8. Geen nieuws van de voetbal tot nu toe.
 9. Dichtmaken halve voetbalkooi kost 10000 Euro, sponsoren zoeken.
 10. Voor de toestellen moet er grond uitgegrafen worden, vraag is het of we vrijwilligers kunnen krijgen.
 11. Status Speeltuin de Miertjes
 12. De Miertjes wil samenwerken met de SKI.
 13. Aanloop kinderen loopt wat terug.( misschien komt het door de zomervakantie)
 14. Onkruid op de stoep, de weg en in de parkjes
 15. Gemeente heeft sinds het verbod van vergift niet echt meer grip op het onkruid, men zoekt naar andere oplossingen.
 16. Motivatie voor omwoners verzinnen om de voortuintjes en de stoep netje te houden.
 17. Parkeer probleem op de speelweide achter de Spoorstraat.

Er word ook veel aan auto gesleuteld op die locatie, omwonende klagen hierover

Handhaving wordt gevraagd hierop te letten. Wordt vervolgd, bespreken op de volgende bijeenkomst.

 1. Verloop van gesprek met de Jeugd
 2. Gesprek moet nog plaatsvinden, hier wordt actie voor uitgezet.
 3. Jeugd wil graag gebruik maken van de ruimte van het SKI, hier is men over in gesprek.

Plan aanpassing Meulengat hiervoor heeft onze aandacht.

 1. Takenpakket dorpsraadleden
 2. Verder uitwerken, wachten op reactie!
 3. Masterplan Sluiskil B. Woongoed C. Nieuwbouw de Ark
 4. Wordt aan gewerkt.
 5. Gesprek woongoed was positief, men wil de woningaanbod verbeteren en misschien uitbreiden
 6. Plan wordt gesteund door de gemeente, wordt vervolgt.
 7. Opschoondag 5 november 2022, draaiboek komt naar de vakantie.
 8. Ingekomen stukken.
 9. Brief Hannie de Witte (zie aanhang)Antworden via loek
 10. Brief van Robert over verlichting in het park en de inrichting hiervan.( Piet weet hier meer van ) wachten op de compensatie vondsten
 11. Groenbeheerplan Sluiskil, diverse leden hebben zich aangemeld , wordt vervolgt.
 12. Mail Marion Lippens(zie aanhang) Antwoord sturen
 13. Uitgaande stukken.
 14. Voortgang bespreken 8-Puntenplan.

Hier verder niet op ingegaan, verder volgende bijeenkomst.

 1. Aanvragen en afwikkeling verhuur expat, Controle van de gemeente op arbeidsemigranten en de huurhuizen
 2. Gemeente is er nog mee bezig, laatste maanden zijn diverse controles uitgevoerd.
 3. Maximale aantal huurobjecten opeisen. hoeveel zijn er al registreert?

Hebben gevraagd om overzicht hiervoor!

 1. Website, is online, bij hoeden
 2. Vergaderschema 2022/2023, hebben om nieuwe agenda gevraagd
 3. Communicatie aanleg park moet duidelijker.
 4. Windmolen, onderzoek wordt uitgevoerd. DR is er weerom op tegen!

De secretaris.

Walter Hartmann