Notulen van de dorpsraadvergadering van 1 oktober  2022 gehouden in Museum, aanvang 19.30 uur. Aanwezig:

Van de dorpsraad: Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Piet Smit , Jaak Martens

Van de gemeente: Peter van Antwerpen, , Pieter Brasser en Frank van Hulle(via videobellen)

Afwezig: Loek van Hecke,  Jeska van Nieulande , Michelle Witte

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Inspreker(Cora)voorzitter van de speeltuin, legt uit dat de situatie erg moeilijk is naar het vertrekken van 2 bestuursleden. Er is een groot te kort aan vrijwilligers om de speeltuin open te houden. Men vraagt om hulp hiermee!
 3. Politiezaken:
 • Weerom geen woninginbraken op het dorp.
 • Helaas wel een melding van jeugdoverlast in de havenstraat.
 • Veel overlast door één motorrijder die vaak in het dorp met slippende banden rijdt.
 • Kerkplein is in verhouding rustig.
 1. Bespreken van het verslag van de laatste vergadering( indien er vragen zijn )
 2. Status voetbal/voetbalvelden en verenigingen?
  • Voor de behoud van de voetbalvelden wordt er een avond in het meulengat om de wens van een eigen voetbalvereniging nog steeds aanwezig is. Voetbalkantine is regelmatig verlicht, handhaving toezicht houden
  • Dichtmaken halve voetbalkooi kost 10000 Euro, sponsoren Heeft onze aandacht.
  • Voor de toestellen moet er grond uitgegrafen worden, plaatsing wordt naar het opleveren van de punptrackbaan realiseert.
 3. Status Speeltuin de Miertjes
  • Nieuwe voorzitter heeft zich voorgesteld
  • Nieuw bestuur is gemotiveerd om de speeltuin te laten herleven
 4. Onkruid op de stoep, de weg en in de parkjes
 • Gemeente heeft sinds het verbod van vergift niet echt meer grip op het onkruid, men zoekt naar andere
 • Motivatie voor omwoners verzinnen om de voortuintjes en de stoep netje te
  • Wordt vervolgd.
 1. Parkeer probleem op de speelweide achter de

Er word ook veel aan auto gesleuteld op die locatie, omwonende klagen hierover Handhaving wordt gevraagd hierop te letten. Wordt vervolgd, bespreken op de volgende bijeenkomst.

 1. Verloop van gesprek met de Jeugd
 • Gesprek wordt regelmatig herhaald , heeft onze aandacht.
  • Jeugd wil graag gebruik maken van de ruimte van het SKI, hier is men over in gesprek aanpassing hiervoor is in planning , binnenkort meer.
  • Gemeente wil de groepen 6.7.8. ondersteunen en behoeden van slechte invloeden
 1. Takenpakket dorpsraadleden

Lijst met taken is uitgewerkt en wordt presenteert aan de gemeente, verder opvolgen

 1. Masterplan Sluiskil B. Woongoed C. Nieuwbouw de Ark D Clavis
  1. Wordt aan gewerkt.
  2. Gesprek woongoed was positief, men wil de woningaanbod verbeteren en misschien uitbreiden
  3. Plan wordt gesteund door de gemeente, wordt
  4. Helaas was er geen vertegenwoordiging van Clavis aanwezig
 2. Opschoondag 5 november 2022, draaiboek komt naar de Taken zijn verdeeld
 3. Ingekomen

Email over stof en stankoverlast ontvangen, deze verder gestuurd naar gemeente en gevraagd om actie

 1. Uitgaande
 2. Voortgang bespreken 8-Puntenplan wordt vervangen door toekomstvisie

Visie is pas gepresenteerd aan de B&W .

 1. Aanvragen en afwikkeling verhuur expat, Controle van de gemeente op arbeidsemigranten en de huurhuizen
  • Gemeente heeft weerom diverse controles
  • Maximale aantal huurobjecten is nog niet in kaart gebracht , heeft onze aandacht.
  • Indien woning niet voldoet moet deze binnen 8 weken aangepast worden, Huurvergunning wordt dan opnieuw beoordeelt en is de vergunning.
 2. Vergaderschema 2022/2023, hebben om nieuwe agenda gevraagd, wordt aan gewerkt.
 3. Toekomst gebouw waterschap/laboratorium

Helaas is er nog idee hoe nu verder. Slopen lijkt de enige optie , heeft onze aandacht!

 

De secretaris. Walter Hartmann