Notulen van de dorpsraadvergadering van 1 november  2022 gehouden in Museum, aanvang 19.30 uur. Aanwezig:

Van de dorpsraad: Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Piet Smit , Jaak Martens, Loek van Hecke

Van de gemeente: Peter van Antwerpen, Pieter Brasser, Frank van Hulle en Michelle Witte

Afwezig:,  Jeska van Nieulande

 1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

 1. Insprekers

De voorzitter en de penningmeester van de speeltuin spreken in, het gaat volgens de voorzitter goed met de speeltuin. Inzet van Peter van Antwerpen heeft hieraan bijgedragen. De trampoline is afgekeurd en men vraagt om onze hulp, om sponsoren. We zullen kijken wat er mogelijk is om dit voor elkaar te krijgen. Zal niet makkelijk worden omdat het een grotere investering is.

 

 1. Politiezaken

Inbraak in de supermarkt is gelukkig op wat schade na goed afgelopen. Helaas heeft men de daders niet kunnen pakken.

Er is er nog steeds veel overlast van hardrijders. Vooral word er een motorrijder met een verbouwde motor (verlengde achterkant) vaak gezien, hij of zij heeft de aandacht van de politie.

 

 1. Huurwoningen Clavis

 

We maken ons zorgen over het huuraanbod , er staan woningen leeg die niet op de website terecht komen. Een aantal woningen zijn aan een aantal statushouders vergeven.

Deze woningen waren nooit op de website beschikbaar.

 

Is er wel een evenwicht tussen woningzoekende en statushouders die woningen toegewezen krijgen?

 

 1. Notulen vorige vergadering, geen verder vragen.

 

 1. Ingekomen en uitgegane stukken, geen bijzonderheden.

 

 1. Het Meulengat

Beheerder is opgezegd per 1 jan.2023. Gemeente wil terug naar de oorspronkelijke opzet van het meulengat. Het beheer zal in de toekomst door de gemeente zelf gedaan worden, men is nog aan het zoeken hoe men dit zal invullen. Dorpsraad vraagt om verdere toelichting. wordt vervolgd!

 

 1. Inrichting Kerkplein

Klachten van het kerkplein gaan iets terug, in een gesprek met de gemeente is afgesproken om de tijdelijke betonblokken door een betere, nettere oplossing te vervangen. Heel het plein staat ter discussie en de gemeente komt met een nieuwe indeling. Bord van de ondernemingsvereniging is ook aan vervanging toe.

 

 1. Doornemen individuele taken leden dorpsraad

Zie actielijst.

 

 1. Voortgang Toekomstvisie

Hieraan wordt nog gewerkt, duurt helaas wat langer maar wordt vervolgd.

 

 1. Verenigingen

*Graag meer overleg wat men wanneer inplant.

*Voetbal wordt nog steeds een datum gezocht om een inloopavond te houden om te kijken  of er een doorstart mogelijk is.

*Tennis heeft ook een tekort aan leden, op dit moment 30 leden.

*Omni-verenigingen is misschien wel een optie. wordt onderzocht.

 

 

 1. Voortgang dorpspark – opening

Opening sportpark is gepland voor 11 november, uitnodigingen zijn verstuurd.

 

 1. Hondenuitlaatterreinen

Er is behoefde aan een afgezet veld, maar moet dit vanuit de bewoners komen

Wordt onderzocht.

 

 1. Bladkorven voor boomrijke straten

Gemeente gaat overleggen wat er mogelijk is, wordt vervolgd.

 

 1. Vergaderdata 2023

 

Maandag 23 januari – voorvergadering op maandag 16 januari

Dinsdag 7 maart – voorvergadering maandag 27 februari

Maandag 15 mei – voorvergadering maandag 8 mei

Maandag 26 juni – voorvergadering maandag 12 juni

Juli vakantie

Augustus vakantie

Maandag 4 september – voorvergadering maandag 28 august

Maandag 30 oktober – voorvergadering maandag 23 oktober

Dinsdag 12 december  – voorvergadering maandag 4 December

 

 1. Toekomst gebouw waterschap/laboratorium

Helaas is er nog geen idee hoe nu verder. Slopen lijkt de enige optie , helaas nog geen nieuws maar heeft onze aandacht!

 

 1. Rondvraag

 

*Garages die op instorten staan in de Pierssenspolderstraat 87  zijn nog steeds niet aangepakt, gemeente is hiermee bezig.

* Parkeer probleem op de speelweide achter de Spoorstraat. Extra parkeergelegenheid is erg lastig maar heeft aandacht bij de gemeente.

* Wat te doen met oud en nieuw, misschien een plaats aanwijzen voor de jeugd ?

Onderzoeken waar er behoefte aan is?

*Gesprek met manager Dagelijks Leven heeft plaatsgevonden, we wachten op opvolging.

*Status Nieuwbouwproject de Ark is nog steeds bezig, verwachten binnenkort meer te weten.

*Uitbreiding extra plaatsen kamp zijn door de raad, verwachten binnenkort meer te weten hiervan.

 

 1. Sluiting

 

De secretaris Walter Hartmann