Notulen van de dorpsraadvergadering van 1 februari 2022 gehouden in Museum, aanvang 19.30 uur.

Aanwezig:, Wim de Bruine, Stanny Gijsel, Walter Hartmann, Piet Smit , wijkcoördinator Michelle Witte en wethouder Frank van Hulle.

Afwezig: Pieter Brasser, Jaak Martens, Jeska van Nieulande.

 

 1. Opening en mededelingen door de Voorzitter
 2. Politiezaken (indien aanwezig )
  1. Veel kruispunten zijn niet overzichtelijk door auto’s / busjes die te dicht op te kruising staan!
  2. Meer toezicht op diverse t-splitsing om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  3. Sluiskil heeft een groot te kort aan parkeer gelegenheid
 3. Bespreken van het verslag van de laatste vergadering. Verder geen opmerkingen!
 4. Hoe verder met voetbal/voetbalvelden en verenigingen?
  1. Bestuurder voetbal is in gesprek met voor eventuele gebruik van 1 veld voor diverse doelen. FDE voor het begeleiden van de jeugd voor sport en speel?!
  2. Jeugd heeft nog steeds de behoefde aan een hangplek, eventueel de voetbalkantine,

Gemeente heeft hier wel een idee voor. Medewerking van sport zeeland is gewenst.

Michelle regelt een bespreking met de jeugd

 1. Opschoondag 2022, nieuwe datum moet nog besproken worden. 14 Mei
 2. Ingekomen stukken.
  1. Windmolens Axelse vlakte, wij zijn net zoals het grote deel van het dorp tegen het plaatsen van 2 mega windmolens.
  2. Windmolen die dicht bij de Bovenweg staat, zou eigenlijk moet verplaatst worden.
 3. Uitgaande stukken.
 4. Voortgang bespreken 8-Puntenplan.
 5. Verlichting in het park is in voorbereiding
 6. Nieuwbouw kruising spoorstraat/ louisastraat is zeer positief voor het dorp.

Verkoop/huur aan inwoners Sluiskil heeft voorkeur.

 

Verlichting  in het park is in voorbereiding.

 1. Rapport verkeer en vervoer, heeft aandacht bij de gemeente, wordt vervolgd

Baljuwlaan op korte termijn aanpakken om snelheid te vermijden.

 1. Beleidsplan sport, ontspanning en jeugdvoorzieningen, Wat is de vordering?
  1. Skate park word uitgebreid
  2. Onderzoeken of de Voetbalkooi afsluiten
  3. Trimtoestellen in het park, actie via externe organisatie!
 2. Groenvoorziening, park, hoe dit verder opvolgen?
  1. maaibeleid is goed, mail sturen naar de gemeente
  2. Paden zijn erg slecht, moeten dringend herstelt worden.

Mail sturen naar de gemeente met foto’s

 1. gebroken bomen(3) moeten herstelt worden.
 2. Kanaalweg, Dorpsraad geeft nog eens aan dat men hier een heg wenst.
 3. Stroodorpeweg / Middenstraat, wordt vervolgd.

 

 1. Vergunning plaatsen container Middenstraat 111C, waar wordt deze geplaatst en hoe wordt deze afgewerkt ? Gemeente heeft aangegeven dat men de container moest bekleden aangepast aan de omgeving.

 

 1. Volkstuinen in de Pierssenspolderstraat staan er slecht bij, wat hiermee te doen.

Gemeente gaat de beheerder aanspreken.

 1. Website, is online
 2. Vergaderschema 2022
 3. Wie onderhoud de AED van het meulengat?
 4. AED moet vervangen worden door een nieuwe, wie gaat deze kosten overnemen, wordt vervolgd.

 

 

De secretaris.

Walter Hartmann